Reklamacje

 1. Sklep internetowy udziela gwarancji na brak wad materiałowych i wykonawczych.
 2. Okres gwarancji podano w opisie towaru. Jeżeli okres gwarancji nie został określony, to zastosowanie mają terminy podane w dalszej części Regulaminu.
 3. W przypadku stwierdzenia wad produkcyjnych należy niezwłocznie zaprzestać używania towaru i dokonać jego zwrotu.
 4. Towar należy dostarczyć sprzedawcy wraz z paragonem lub kserokopią faktury i opisem wady.
 5. W przypadku wysyłki towar należy należycie zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas transportu. Kupujący dokonuje wysyłki reklamowanego towaru na własny koszt. Sposób wysyłki należy uzgodnić ze sprzedawcą. Jest to warunek zwrotu kosztów wysyłki w przypadku uznania reklamacji. Nie przyjmujemy zwrotów płatnych "za pobraniem".
 6. Reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty dostarczenia towaru.
 7. W przypadku uznania reklamacji sklep internetowy zobowiązuje się do naprawy towaru. Przy braku możliwości naprawy towar zostanie wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana towaru na ten sam model nie jest możliwa, zostanie on wymieniony na inny o najbardziej zbliżonych parametrach. Przy braku możliwości naprawy lub wymiany dokonany zostaje zwrot zapłaty.
 8. W przypadku nie uznania reklamacji towar zostaje odesłany Kupującemu. W takim wypadku koszt wysyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.
 9. Reklamacji nie podlegają:
  a) wady powstałe na skutek wykorzystywania towaru niedbale lub niezgodnie z jego przeznaczeniem;
  b) towary samodzielnie przerabiane, naprawiane lub nieprawidłowo instalowane;
  c) towary uszkodzone mechanicznie, termicznie lub chemicznie oraz wady powstałe na skutek tych uszkodzeń;
  d) towary używane po stwierdzeniu wady.
 10. Gwarancja obejmuje jedynie wady w nabytym towarze.
 11. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do towarów dostarczonych Kupującemu wraz z gwarancją pisemną.

 Zwroty

 1. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny i dokonać zwrotu w ciągu 10 kalendarzowych dni od daty wydania mu towaru Zwrotom podlegają jedynie towary nabyte wysyłkowo.
 2. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym - nie może nosić śladów używania, nie może być uszkodzony lub niekompletny. Dotyczy to także opakowania.
 3. Towar należy odesłać na adres siedziby sklepu internetowego wskazany we Wstępie do Regulaminu.
 4. Koszty wysyłki zwrotnej ponosi Kupujący. Nie przyjmujemy paczek płatnych za pobraniem.
 5. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu - paragon lub fakturę oraz dane rachunku bankowego Kupującego.
 6. Sklep internetowy gwarantuje zwrot zapłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu w wysokości ceny towaru.